THÔNG TIN LIÊN HỆ BAODIHOC

CƠ SỞ CHÍNH

Ở ĐÂU CÓ THỂ THAM GIA ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI BAODIHOC ?

Các bạn ở khắp 63 tỉnh thành VIệt Nam đều có thể tham gia dưới hình thức trực tuyến.

HỌC PHÍ Ở BAODIHOC GIÁ NHƯ THẾ NÀO ?
Khối- ngành
Hình thức đào tạo từ xa
Hình thức vừa làm vừa học
Khu vực 1
Khu vực 2
Khu vực 1
Khu vực 2
Kinh tế – xã hội
Liên hệ để tư vấnLiên hệ để tư vấnLiên hệ để tư vấnLiên hệ để tư vấn
Kỹ thuật – Công nghệ
Liên hệ để tư vấnLiên hệ để tư vấnLiên hệ để tư vấnLiên hệ để tư vấn
HỌC TỪ XA TẠI BAODIHOC CÓ KHÓ KHÔNG ?

Chương trình đại học trực tuyến sẽ phù hợp với các ngành mà học viên có thể tự học thông qua giáo trình, học liệu với sự hướng dẫn của giảng viên; việc thực hành có thể thực hiện tại nhà một cách thuận tiện và việc đánh giá kiến thức đảm bảo tính khách quan thông qua các bài kiểm tra, thi cử.

TẠI BAODIHOC CÓ CẦN PHẢI ĐI HỌC MỚI CÓ BẰNG ?

Tại Baodihoc chỉ cần tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến.

BẰNG TỪ XA CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG ?

Ngày 19/11/2018 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14. Theo đó, bằng Đại học từ xa chính thức được công nhận có giá trị tương đương với bằng Đại học chính quy.

BAODIHOC CÓ TUYỂN SINH THƯỜNG XUYÊN KHÔNG ?

Tại Baodihoc, chúng tôi tuyển sinh thường xuyên tất cả các tháng trong năm