Chương Trình Học Đại Học Từ Xa Chuyên Ngành Cấp Thoát Nước

Chương trình học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước

Ngành cấp thoát nước là ngành học cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức chung về thiết kế, quy hoạch, xây dựng và vận hành hệ thống cấp thoát nước và công trình cơ sở hạ tầng.

 

Đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước là một chương trình đào tạo và cấp văn bằng trực tuyến dành cho những công nhân lành nghề đủ tiêu chuẩn làm việc trong lĩnh vực cấp và thoát nước.

Đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước tại Bao Đi Học
Đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước tại Bao Đi Học

Giới thiệu về ngành cấp thoát nước

Kỹ thuật cấp thoát nước là ngành học cung cấp kiến ​​thức chuyên sâu và năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực cấp thoát nước, kỹ thuật xử lý môi trường nước và nước thải , đô thị, công nghiệp và nông thôn , bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên nước.

Kỹ sư kỹ thuật cấp thoát nước có kiến ​​thức cơ bản toàn diện, kiến ​​thức chuyên môn cần thiết và kỹ năng về nghiên cứu, thiết kế, xây lắp, tổ chức thi công, quản lý vận hành các công trình cấp nước, thoát nước và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội hội nhập quốc tế và trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần xây dựng và phát triển bền vững các khu đô thị.

Theo ngành nghề này, sinh viên sẽ được đào tạo để tư vấn lập dự án, thiết kế, tổ chức thi công và giám sát thi công các hệ thống, công trình và thiết bị cấp thoát nước; xử lý nước thải, tái sử dụng nước. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cấp thoát nước.
Sáng tạo và thực hiện các dự án cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe cộng đồng…

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư này có thể làm việc tại các công ty, tập đoàn, công ty tư vấn, cấp thoát nước , nhà máy sản xuất, viện nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục liên quan đến cấp thoát nước và thoát nước và bảo vệ môi trường, các cơ quan hành chính nhà nước, các hiệp hội nghề nghiệp.

Xem thêm thông tin về ngành học liên quan tại đây :

Chương Trình Đào Tại Đại Học Từ Xa Ngành Quản Lý Môi Trường 

Giới thiệu về ngành cấp thoát nước
Xử lý nước và nước thải

Đối tượng tuyển sinh

 • Học sinh từ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
 • Mọi công dân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật Việt Nam.
 • Người làm việc trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường nhưng chưa có chứng chỉ.
 • Nhân viên hiện đang phục vụ trong các cơ quan tập đoàn và các doanh nghiệp xây dựng và thoát nước có thể học chương trình này để cải thiện kiến thức và đáp ứng các tiêu chuẩn của cơ quan.
 • Những bạn có mong muốn vừa học vừa làm để có thêm kinh nghiệm và thu nhập.
 • Những người bận rộn với công việc không thể theo kịp lịch học bình thường vì nó trùng với giờ làm việc.
Đối tượng tuyển sinh
Tuyển sinh đa dạng

Hình thức và điều kiện tuyển sinh

 • Bao Đi Học nhận hồ sơ đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước liên tục trong năm
 • Tuyển sinh theo lịch tuyển sinh hàng năm của trường theo chỉ tiêu được duyệt;
 • Xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp THPT của sinh viên và học lực của sinh viên trong 03 năm học tại THPT
 • Xét tuyển sinh viên theo tổ hợp môn: A00 (Toán, Lý, Hóa), ​​B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Nội dung đào tạo

Chương trình đào tạo đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước tại Bao Đi Học được thiết kế theo khung chương trình của các nước tiên tiến và của thế giới, với phương pháp giảng dạy hiện đại và cập nhật các phương pháp.

Học sinh được tiếp cận với kiến ​​thức cơ bản đến cần thiết trong việc lắp đặt, tổ chức, quản lý và vận hành cấp nước và thoát nước và bảo vệ môi trường nước.

Nội dung đào tạo
Nội dung đào tạo chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo cấp thoát nước là 145 tín chỉ, chia thành 9 học kỳ.
Đây là nội dung đào tạo kỹ thuật cấp thoát nước của Bao Đi Học:
GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 48 TC
Lý luận chính trị: 12 TC

 • Pháp luật đại cương: 2 TC
 • Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin I: 2 TC
 • Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác – Lênin II: 3 TC
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 TC
 • Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam: 3 TC

Kỹ năng: 3 TC

 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: 3 TC

Khoa học tự nhiên và tin học: 25 TC

 • Toán I (Giải tích một biến): 3 TC
 • Tin học đại cương: 3 TC
 • Toán II (Giải tích nhiều biến): 3 TC
 • Toán III (Đại số tuyến tính): 2 TC
 • Vật lý I:3 TC
 • Hóa đại cương I: 3 TC
 • Thí nghiệm hóa đại cương I: 1TC
 • Toán IVa (Phương trình vi phân): 2 TC
 • Toán V (Xác suất thống kê): 2 TC
 • Vật lý II: 3 TC

Tiếng Anh: 8 TC

 • Tiếng Anh I: 2 TC
 • Tiếng Anh II: 3 TC
 • Tiếng Anh III: 3 TC

Giáo dục quốc phòng

 • Giáo dục thể chất

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP: 97 TC
Kiến thức cơ sở khối ngành: 22 TC

 • Cơ học cơ sở I: 3 TC
 • Đồ họa kỹ thuật I: 2 TC
 • Đồ họa kỹ thuật II: 3 TC
 • Cơ học cơ sở II: 3 TC
 • Sức bền vật liệu I: 3 TC
 • Cơ học chất lỏng: 3 TC
 • Cơ học kết cấu I: 3 TC
 • Trắc địa: 2 TC
 • Thực tập trắc địa: 1 TC

Kiến thức cơ sở ngành: 22 TC

 • Hóa nước: 2 TC
 • Thủy lực công trình: 3 TC
 • Địa kỹ thuật: 4 TC
 • Thủy văn công trình: 3 TC
 • Quá trình hóa sinh trong xử lý nước: 2 TC
 • Vật liệu xây dựng: 3 TC
 • Kỹ thuật điện: 3 TC
 • Quy hoạch đô thị: 2 TC

Kiến thức ngành: 36 TC

 • Kết cấu của bê tông cốt thép: 3 TC
 • Cấp nước: 3 TC
 • Đồ án cấp nước: 1 TC
 • Kết cấu thép: 2 TC
 • Thi công 1: 2 TC
 • Thi công 2 (công trình thủy): 2 TC
 • Thoát nước: 3 TC
 • Đồ án thoát nước: 1 TC
 • Xử lý nước cấp: 3 TC
 • Đồ án xử lý nước cấp: 1 TC
 • Kinh tế xây dựng I: 2 TC
 • Xử lý nước thải: 3 TC
 • Đồ án xử lý nước thải: 1 TC
 • Công trình trạm bơm cấp thoát nước: 4 TC
 • Đồ án công trình thu và trạm bơm cấp thoát nước: 1 TC
 • Cấp thoát nước bên trong công trình: 3 TC
 • Đồ án cấp thoát nước bên trong công trình: 1 TC

Học phần tốt nghiệp: 7 TC
Kiến thức tự chọn: 10 TC

 • Sinh thái học: 2 TC
 • Mạng điện hạ thế: 2 TC
 • Quy hoạch và phát triển nông thôn: 3 TC
 • Kỹ thuật khai thác nước ngầm: 2 TC
 • Quy hoạch hệ thống thủy lợi: 2 TC
 • Quản lý chất thải rắn và chất độc hại: 3 TC
 • Kỹ thuật tài nguyên nước: 2 TC
 • Nền móng: 2 TC
 • Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước: 3 TC
 • Thi công công trình cấp thoát nước: 2 TC
 • Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn: 2 TC
 • Quản lý dự án: 2 TC
 • Quản lý chất lượng nước: 3 TC

Hình thức đào tạo

Sinh viên học trực tuyến 100%. Với hình thức học trực tuyến, học viên chỉ cần có một thiết bị máy tính kết nối Internet, tài liệu và bài giảng do trường cung cấp.

Kinh phí đào tạo

Tại Bao Đi Học sinh viên nộp hồ sơ hoàn toàn miễn phí
Đối với các môn học về khối kiến thức đại cương: 480.000đ/tín chỉ và các môn học về khối kiến thức chuyên ngành, thực tập, báo cáo ngành quản lý xây dựng: 650.000đ/tín chỉ

Học phí ngành quản lý xây dựng dự kiến: 86.090.000đ/ 4 năm

Văn bằng được cấp

Đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước Bằng có giá trị không? Sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ không còn phân biệt giữa các hình thức đào tạo như TẠI CHỨC hay TRỰC TUYẾN,…

Điều này cho thấy Văn bằng đại học từ xa có giá trị tương đương với Văn bằng chính quy học trực tiếp. Được Bộ GD&ĐT công nhận. Văn bằng sẽ không ghi hình thức đào tạo.

Văn bằng được cấp
Văn bằng giá trị tương đương chính quy

Tại sao lại chọn Đại học online?

 • Tiết kiệm được chi phí: sinh hoạt, đi lại cho sinh viên.
 • Thời gian chủ động: có thể vừa học vừa làm mà không lo lịch học chồng chéo với công việc.
 • Khi học đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi.
 • Sinh viên không cần phải đến lớp, do đó không có thêm chi phí hoặc thời gian đi lại.
 • Sinh viên có thể hoàn thành việc học của mình và nhận được bằng chứng nhận sớm hơn bình thường.
 • Sinh viên rèn luyện được tính tự giác, chủ động.

Hy vọng qua bài viết trên đây các bạn sẽ chọn đại học từ xa chuyên ngành cấp thoát nước của Bao Đi Học là nơi gửi gắm tương lai trong thời gian sắp tới ! Chúc các bạn có một lựa chọn đúng đắn để có được tương lai tươi sáng !

XEM THÊM CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN QUAN

Đại học từ xa Quản lý môi trường

Ngành Quản Lý Môi Trường

Chương trình học đại học từ xa quản lý xây dựng

Ngành Quản Lý Xây Dựng