Chương Trình Học Đại Học Từ Xa Xã Hội Học

Chương Trình Học Đại Học Từ Xa Xã Hội Học

Bạn là kiểu người năng động, luôn thích tham gia các hoạt động cộng đồng.

Bạn muốn tìm hiểu và học ngành Xã hội học để phát triển kỹ năng của bản thân. Nhưng bạn lại gặp khó khăn trong việc học xa nhà và sợ tốn nhiều chi phí, vậy đại học từ xa Xã hội học tại Bao Đi Học là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hãy cùng mình tìm hiểu thêm về hệ đại học từ xa Ngành Xã hội học trong bài viết này nhé !

Đại học từ xa Xã hội học
Đại học từ xa Xã hội học

Giới thiệu về ngành Xã hội học

Xã hội học tên tiếng anh là Socioligy, được hiểu đơn giản là ngành học cung cấp, trau dồi cho sinh viên kiến thức về các vấn đề trong xã hội, phân tích nghiên cứu vấn đề xã hội trong quản trị doanh nghiệp, hành chính. Học viên theo học ngành Xã hội học sẽ được đào tạo các môn học như tâm lý học xã hội, nhân chủng học, tâm lý học, triết học, dân tộc học, nhân học,…

Giới thiệu về ngành Xã hội học
Xã hội học là ngành chuyên nghiên cứu các mối quan hệ xã hội và con người.

Ngành xã hội học giúp học viên nắm bắt và phân tích các vấn đề mang tính xã hội. Học viên có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu và giải đáp các vấn đề như tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em,… Những thứ gắn liền với sự phát triển của xã hội, phát triển của cộng đồng.

Xã hội học là ngành chuyên nghiên cứu các mối quan hệ xã hội và các thể chế xã hội của con người. Bạn sẽ được học cách sử dụng phương pháp điều tra thực nghiệm, khảo sát, phân tích, bình luận để tìm hiểu về trật tự xã hội, các vấn đề cũng như những thay đổi trong đó. Ngành Xã hội học là một ngành học rộng, nghiên cứu đa dạng các chủ đề, bao gồm phạm trù gia đình – Nhà nước, sự phân biệt chủng tộc, phân chia tầng lớp xã hội, niềm tin của một nền văn hóa, sự ổn định và sự thay đổi văn bản trong toàn xã hội, tội phạm đến tôn giáo.

Học viên theo học đại học từ xa Xã hội học sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về các vấn đề xã hội, kỹ năng phân tích sự kiện, hành vi con người, hiện tượng xã hội. Ngoài ra, học viên còn được trang bị kỹ năng tư vấn, xây dựng các chính sách xã hội nhằm đáp ứng theo yêu cầu tất yếu trong sự phát triển của đất nước, xã hội.

Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên; không thuộc đối tượng đang bị truy tố, truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian thi hành án; đối tượng có một trong những bằng cấp sau đây được ghi danh học đại học từ xa Xã hội học :

Đối tượng tuyển sinh
Chỉ cần tốt nghiệp THPT bạn đã có thể ghi danh học đại học từ xa Xã hội học
 • Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được sở tại nước cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (gọi chung là tốt nghiệp THPT).
 • Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Hình thức và điều kiện tuyển sinh

Đại học từ xa Xã hội học tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển (nhận hồ sơ liên tục trong năm)

Đối với chương trình liên thông, văn bằng 2:

 • Hình thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT hoặc xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập toàn khóa của hệ trug cấp hoặc cao đẳng hoặc đại học
 • Điều kiện tuyển sinh: có bằng tốt nghiệp trung cấp (phải có bằng tốt nghiệp THPT hoặc phải học vầ thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa TPHT theo quy định), cao đẳng hoặc đại học.

Đối với chương trình đào tạo Cử nhân Xã hội học:

 • Hình thức tuyển sinh: xét theo kết quả học bạ THPT hoặc xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập toàn khóa của hệ trung cấp hoặc cao đẳng hoặc đại học
 • Điều kiện tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT
Hình thức và điều kiện tuyển sinh
Hình thức và điều kiện tuyển sinh đại học từ xa Xã hội học

Nội dung đào tạo

Nội dung chương trình đào tạo đại học từ xa Xã hội học dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương bao gồm: 106 tín chỉ tương ứng với 43 học phần, trong đó có các môn đại cương, kiến thức chung, môn kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận. Cụ thể các học phần như sau:

TTTÊN MÔN HỌCTCSỐ TIẾT
LT
1Pháp luật đại cương212
2Tâm lý học đại cương28
3Quản trị học312
4Nhập môn khoa học giao tiếp28
5Dân số học216
6Công tác xã hội nhập môn316
7Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin20
8Giới và phát triển28
9Nhân học đại cương28
10Lịch sử xã hội học316
11Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin P230
12An sinh xã hội316
13Phát triển cộng đồng316
14Kinh tế học đại cương (xã hội học)316
15Tư tưởng hồ chí minh20
16Xã hội học đại cương316
17Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1316
18Xã hội học gia đình28
19Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam30
20Xã hội học nông thôn28
21Chính sách xã hội28
22Tâm lý học phát triển316
23Xã hội học di dân316
24Tham vấn cơ bản316
25Tâm lý học xã hội28
26Xã hội học văn hóa28
27Xhh truyền thông đại chúng28
28Quản lý dự án xã hội316
29Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2316
30Xã hội học kinh tế28
31Xã hội học lối sống28
32Thống kê xã hội316
33Hành vi tổ chức (xã hội học)316
34Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội316
35Quản trị nhân lực (xã hội học)316
36Các lý thuyết xã hội học hiện đại316
37Xã hội học đô thị28
38Xã hội học tổ chức316
39Quản trị hành chính – văn phòng28
40Quản trị tiến lương (xã hội học)312
41Xã hội học phát triển28
42Luật lao động (xã hội học)216
43Thực tập tốt nghiệp (xã hội học)8
Nội dung đào tạo
Nội dung đào tạo đại học từ xa Xã hội học có đầy đủ kiến thức chung và chuyên ngành

Đối với đối tượng học liên thông, đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học sẽ được cắt giảm các môn đại cương. Số tín chỉ đào tạo đại học từ xa Xã hội học có 76 tín chỉ tương ứng 31 học phần, trong đó bao gồm các môn kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, không có các môn đại cương. Cụ thể các học phần:

TTTÊN MÔN HỌCTCSỐ TIẾT
LT
1Nhập môn khoa học giao tiếp28
2Xã hội học đại cương316
3Giới và phát triển28
4Tâm lý học xã hội28
5Công tác xã hội nhập môn316
6An sinh xã hội316
7Lịch sử xã hội học316
8Xã hội học gia đình28
9Xã hội học văn hóa28
10Phát triển cộng đồng316
11Phương pháp nghiên cứu xã hội học 1316
12Chính sách xã hội28
13Xã hội học di dân316
14Xã hội học nông thôn28
15Xã hội học đô thị28
16Xhh truyền thông đại chúng28
17Thống kê xã hội316
18Xã hội học kinh tế28
19Xã hội học lối sống28
20Xã hội học phát triển28
21Phương pháp nghiên cứu xã hội học 2316
22Hành vi tổ chức (xã hội học)316
23Quản lý dự án xã hội316
24Các lý thuyết xã hội học hiện đại316
25Xã hội học tổ chức316
26Quản trị nhân lực (xã hội học)316
27Luật lao động216
28Tin học ứng dụng trong khxh316
29Quản trị tiến lương (xã hội học)312
30Quản trị hành chính – văn phòng28
31Thực tập tốt nghiệp (xã hội học)8

Hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo đại học từ xa Xã hội học được thiết kế dưới hình thức học online và thi trực tuyến trên hệ thống. Tất cả tài liệu, bài giảng và các buổi học đều được cung cấp và hướng dẫn truy cập tại hệ thống E-learning của trường.

Thời gian đào tạo:

 • 3,5 năm đối với sinh viên đã tốt nghiệp THPT
 • 3 năm đối với sinh viên đã tốt nghiệp Trung Cấp trái ngành (đăng ký học liên thông trái ngành lên Đại học)
 • 2,5 năm đối với sinh viên đã tốt nghiệp Trung Cấp đúng ngành hoặc Cao đẳng trái ngành
 • 2 năm đối với sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng ngành (đăng ký học liên thông đại học đúng ngành)hoặc Đại học trái ngành (học văn bằng 2 đại học).

Kinh phí đào tạo

Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng/hồ sơ (Lệ phí không hoàn lại)

Học phí dự kiến cho các môn chuyên ngành và khóa luận tốt nghiệp: 410.000 đồng/ tín chỉ

Kinh phí đào tạo dự kiến Đại học từ xa Xã hội học: 17.000.000 đồng/năm học

Kinh phí đào tạo
Kinh phí đào tạo đại học từ xa tương đối rẻ

Văn bằng được cấp

Căn cứ Điều 38 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2012 sửa đổi bởi điều khoản 23 Điều 1 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018 quy định người học theo học hình thức đào tạo nào thì khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tương ứng với hình thức đào tạo đó.

Giáo dục đại học không phân biệt bằng cấp giữa các hệ đào tạo và hình thức đào tạo. Thế nên, bằng đại học dù được đào tạo chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông,… đều có giá trị ngang nhau.

Văn bằng sau khi hoàn thành chương trình đại học từ xa Xã hội học được đảm bảo có giá trị tương đương với bằng đại học chính quy. Có hiệu lực vô thời hạn trên phạm vi cả nước.

Văn bằng được cấp
Văn bằng đại học từ xa Xã hội học có giá trị ngang với đại học Chính quy

Tại sao lại chọn Đại học online ?

Đào tạo đại học từ xa đang dần trở nên phổ biến và trở thành phương pháp dạy học thiết yếu trong tình hình xã hội hiện nay.

Những lợi ích mà đại học từ xa Xã hội học mang lại cho học viên bao gồm

Tại sao lại chọn Đại học online ?
Học từ xa giúp bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi
 • Thời gian linh hoạt

Ưu điểm đầu tiên phải nhắc đến với đào tạo từ xa là bạn hoàn toàn có thể chủ động về thời gian học tập của mình. Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần bạn dành ra một khoảng thời gian ngắn trong ngày bất kể là thời điểm nào: trước khi đi ngủ, giờ nghỉ trưa,… bạn đều có thể học thêm cho mình những kiến thức mới về ngành Xã hội học.

Học viên có thể tối ưu hóa quỹ thời gian rảnh rỗi, tiết kiệm những khoảng thời gian chết cho việc lướt mạng xã hội, chat,… Điều tuyệt vời là bạn vừa có thêm một chiếc bằng trong tay mà không lo gián đoạn công việc, gia đình , cuộc sống .

 • Tiết kiệm chi phí

Để có thể tham gia một lớp học tại giảng đường, bạn phải tốn cả chục triệu cho một năm học để chi trả cho những chi phí như đi lại, ăn ở,… Không chỉ tốn công sức đi lại mà học phí của các lớp học truyền thống cũng khá đắt đỏ. Trong khi đó, chi phí học đại học từ xa Xã hội học chỉ bằng khoảng 1/3 so với số tiền mà bạn phải bỏ ra khi theo học hệ Chính quy hay trung tâm giáo dục.

 • Tính tương tác cao

Trong quá trình học online bạn sẽ có cơ hội giao lưu và trao đổi với nhiều người cùng một lúc. Bạn hoàn toàn có thể tạo nhóm trên các trang mạng xã hội để tương tác và thảo luận trực tiếp với giảng viên và các bạn cùng lớp. Hệ thống học trực tuyến cũng có tính năng giơ tay phát biểu hay bảng dạy học như một buổi học truyền thống. Nhờ có công nghệ thông tin mà hình thức đào tạo từ xa đã trở nên vượt trội hơn.

 • Dễ dàng quản lý và đánh giá kết quả học tập

Xuyên suốt quá trình học nhà trường, giảng viên và học viên sẽ sử dụng hệ thống trực tuyến để tương tác, theo dõi và lưu trữ quá trình học. Học việc có thể dễ dàng thông qua các báo cáo học tập tự động trên hệ thống để nắm được tiến trình học tập của bản thân. Từ đó học viên có cơ sở để lên kế hoạch học tập hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống E-learning còn hỗ trợ đánh giá kết và tổ chức thi nhanh chóng và tiện lợi.

Hy vọng qua bài viết trên Bao Đi Học đã cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về đại học từ xa Xã hội học. Với những lợi ích của hình thức đào tạo từ xa, chúng tôi mong rằng bạn đã có thể lựa chọn một hình thức học phù hợp tối ưu cho bản thân. Chúc các bạn thành công trên con đường mà mình đã chọn . Muốn chắc chắn điều đó – hãy chọn Bao Đi Học !

XEM THÊM CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN QUAN

Chương Trình Học Đại Học Từ Xa Xã Hội Học

Ngành Công Tác Xã Hội

Chương Trình Học Đại Học Từ Xa Quản Trị Du Lịch

Ngành Quản Trị Du Lịch